Styrelsen

CRF:s styrelse 2017-2018

Ordförande
Adam Suhren Gustavsson
Ledamot
Marcus Bilgec
IT-Ansvarig
Anders McLean
PR-Ansvarig
Embla Isaura Del Carmen

Ledamot
Carlos Lopez Guzman

Ledamot
Malin Björnsdotter Aberg