CAD/CAM i Autodesk Fusion 360 – Föreläsning och workshop på CRF

Vill du lära dig arbeta i ett modernt CAD-program samt lära dig grunderna i ny tillverkningsteknik?

Vi håller nu 4 föreläsningar om 2 timmar samt efterföljande 2 timmar handledning/workshop i Chalmers Robotförenings lokal. Vi går igenom mjukvaran Fusion 360, ett kraftfullt men användarvänligt program som gjort för uppfinnare, makers, robotbyggare och småföretagare.

Föreläsningarna börjar klockan 15.00 och handledningen avslutas klockan 19.00.

Föreläsningarna behandlar:

* Lördagen den 12:e mars: Grundläggande metodik och konstruktion med CAD. Denna föreläsning kommer vända sig till de som aldrig tidigare använt datorhjälpmedel för konstruktion och kommer gå igenom grunderna. Lämpligt om du aldrig använt CAD-mjukvara eller om du endast använt Rhino, 3ds Max eller liknade.

* Lördagen den 19:e mars: Vi börjar med att gå igenom skillnader och likheter mellan olika CAD-mjukvaror med fokus på migration till Fusion 360. Lämpligt om du var på första föreläsningen eller om du har erfarenhet av CAD men inte av Fusion 360. Vi kommer också att gå in på lite mer avancerade funktioner i Fusion 360.

* Söndagen den 3:e april: Vi börjar med grunderna i konstruktion för tillverkning och stampar av med hur du kan använda CAD för att tillverka din geometri i 3D-skrivare och laserskärare. Vi går igenom vad man måste tänka på vid additiv tillverkning och avslutar med en snabbgenomgång av de vanligaste programmen för beredning för 3D-utskrift.

* Söndagen den 10:e april: Här behandlar vi avverkande bearbetning i CNC-fräs. Fusion 360 har en integrerad CAM(Computer Assisted Manufacturing) modul och vi går igenom grunderna för hur man bör konstruera sin detalj för att den skall gå att tillverka med fräs.

Föreläsning Grundläggande Elektronik

circuit board

Är du sugen på att lära dig mer om elektronik men inte vet vart du ska börja? Erik Sternå från Chalmers Robotförening kommer att hålla två föreläsningar i grundläggande elektronik som går igenom elektronikens grunder ur ett lite mer praktiskt perspektiv, d.v.s. detta behöver du faktiskt veta för att bygga elektronikprojekt.

Första föreläsningen kommer att gå igenom grundläggande koncept och vanliga komponenter samt deras funktioner, medan den andra föreläsningen kommer handla mer om avancerade komponenter och några vanliga kretsar.

Föreläsningarna kommer äga rum på 2 efterföljande onsdagar, med start 9:e mars kl 18. Varje föreläsning beräknas ta c:a 2 timmar. Det kommer att bjudas på lättare förfriskningar och fika. Samling sker i Chalmers Robotförenings lokal c:a 17:45. Föreläsningen är planerad att hållas på svenska, men kan hållas på engelska vid behov. Välkomna!