Actions

Bandsåg

From Chalmers Robotics

Bandsåg.jpg Hörselskydd2.gif Skyddsglasögon.gif

För att få använda bandsågen krävs det att du har gått en kurs för den. I kursen går man igenom vad man ska tänka på och hur maskinen fungerar. Efter kursen får man koden till skåpet där man slår på strömmen till maskinen. Man blir även uppskriven på listan över behöriga personer.

Viktiga saker att tänka på:

  1. Kör aldrig maskinen när du är ensam i lokalen. Är olyckan framme är det bra att vara minst två där.
  2. Använd alltid vår säkerhetsutrustning d.v.s. skyddsglasögon och hörselskydd.
  3. Städa efter dig. Tänk också på att Du producerar spånor och dam som ska sopas upp.
  4. Använd ”fiskarna” vid sågning av mindre bitar så att du inte sågar fingrarna av dig.
  5. Ställ in bladskyddet så lågt som möjligt och använd de andra stöden.
  6. Om bladet går av är vi intresserade av varför det går sönder och inte för att sätta dit någon.
  7. Se till så att små bitar inte ramlar ner i sågen.
  8. Spånsugen ska starta automatiskt. Om den inte gör att behöver man trycka på On-knappen (Det behövs göras efter strömavbrott till spånsugen)
  9. Stora materialbitar som blir kvar ställs tillbaka från där det togs. Mindre men ända användbara bitar läggs i aluminium-, plast- eller träspillådorna vid sågen. Små aluminiumbitar läggs i aluminiumskräp, plast- och trärester slängs i soptunnan. Man betalar för vikten av det material man tar enligt prislistan.

Bandsågsblad

  • Tandspetshärdat bandsågsblad. 2490 mm längd, 6 mm bredd, (länk).