Actions

CNC Checklist

From Chalmers Robotics

Steg-för-steg-guide för att köra CNC-fräsen

För att få köra CNC-fräsen måste du ha gjort en uppkörning. Denna lista riktar sig till er som har tillgång till CNC-fräsen och är till för att du inte ska glömma någonting när du ska fräsa.

 1. Har du gjort rätt i camprogrammet (t.ex. Cambam) som generar g-koden? Se till att kontrollera din toolpath innan du kör igång (gärna i en simulator). Kolla så att maskinen inte verkar göra något urbota dumt och att det ser ut att kunna vara rimligt.
 2. Kör programmet för automatiskt verktygsbyte om det finns tillgängligt.
 3. Kör home på axlarna. Se till att det inte ligger nåt i vägen när du homar X och Y. Z-axeln homas vid markeringen på till vänster på tornet.
 4. Om möjligt ska använda baljan och skärvätskesystemet. Detta gäller särskilt om du ska fräsa i aluminium.
 5. Spänn fast arbetsstycket ordentligt. Kontrollera att maskinen inte går emot någon av fastsättningarna och att arbetsstycket är stort nog för att kunna fräsas ut.
 6. Se till att frässtålet är fastspänt.
 7. Kör touch off på alla axlar. Försök placera utfräsningsobjektet så nära mitten som möjligt. Avsluta med touch off i Z-led efter att du satt i frässtålet eller borren. Görs med fördel med ett papper.
 8. Kontrollera en sista gång att du gjort allt som står ovan, särskilt punkterna 5-7.
 9. Sänk ner feedraten i början och tryck på start. Om spindeln inte starta får du starta den manuellt. Var alltid beredd att stoppa programmet om du märker att nåt håller på att gå åt helvete. När du ser att går som det ska kan du öka feedraten igen.
 10. Om du fräser i plast eller trä, se till att dammsuga hela tiden, annars blir det väldigt mycket spån överallt. Fräser du i aluminium, se till att hålla spånor borta från avloppet och kontrollera att skärvätskenivån i koordinatbordet inte blir för hög.
 11. Håll alltid koll på hur materialet och fräsen beter sig. Välj rätt feedrate och rätt spindelhastighet. Om du är osäker, fråga nån som vet.
 12. Vid manuellt verktygsbyte, gör följande procedur:
  1. Tryck INTE på continue i dialogrutan.
  2. Stoppa programmet
  3. Tryck på continue
  4. Notera vart den är i X-och Y-led.
  5. Höj upp spindeln och byt verktyg. Var försiktig så att verktyget inte ramlar ner bordet/arbetsstycket.
  6. Kör touch off i Z-led.
  7. Se till att den står i på den koordinat i X-och Y-led du nyss skrivit upp. Om den inte står där, kör ett G0-kommando för att gå till rätt plats.
  8. Ställ feedraten till nåt lågt och markera raden med M6-kommandot (verktygsbyte). Högerklicka och välj ”run form here”.
  9. Kolla så att maskinen verkar göra rätt och var beredd att stoppa maskinen.
 13. Vid automatiskt verktygsbyte går maskinen till ett bra ställe för att byta verktyg och det touchar sedan off automatiskt. Se till att det inte är massa skärvätska i kalibreringskoppen.
 14. Efter att du är klar så skall du städa maskinen (dammsuga, torka av ev gegg) och köra tillbaka axlarna till bra positioner. Se till att det inte är en glipa framför koordinatbordet.
 15. Stäng ner programmet och logga ut.
 16. Stäng av spindeln bakpå och tryck in nödstopp.