Actions

Fluss

From Chalmers Robotics

Fluss är ett medel som används inom lödning för att förbättra sammanfogningen mellan tennet och föremålet man vill löda fast. Fluss sänker metallers smältpunkt och förhindrar oxidation på metallens yta. Fluss finns ofta redan i vissa lödtenn så att man slipper applicera fluss själv. Annars kommer det i formen av en vätska eller en pasta. I det senare fallet är detta ofta i formen av ett sorts "limstift".

Man kan läsa mer om fluss här.

Användning

Det är enkelt att använda flussmedel. Det appliceras helt enkelt på de föremål man vill löda ihop när de sitter i den orientering man är ute efter. Sedan värmer man upp föremålen så att flussmedlet smälter och lägger emot lödtennet. Tennet kommer nu rinna ut fint i hela lödfogen och bilda en fin sammanfogning.