Actions

Böp

From Chalmers Robotics

Revision as of 15:45, 4 May 2015 by Sterna (talk | contribs) (Created page with "Böp är ett ord som används på Chalmers Robotförening och även ETA för att beskriva elektronik. Ordet kommer ursprungligen från ETA och omnämns i beskrivningar av t.ex...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Böp är ett ord som används på Chalmers Robotförening och även ETA för att beskriva elektronik. Ordet kommer ursprungligen från ETA och omnämns i beskrivningar av t.ex. auktions-artiklar.

Betydelse

Böp - Benämning på teknik (i synnerhet elektronik) som uppfyller ett eller flera av följande kriterier: - Gammal - Stor - Onödig - Ineffektiv - Okänd funktion

Böp är besläktat med det skånska ordet mög, men beskriver primärt teknik och kan även vara menad som någonting positivt. Även kod kan vara böp.

Ursprung

Vartifrån ordet kommer ifrån är oklart, men det omnämns så tidigt som 2003<ref>ETA: [1], 2003, se D21 och G3 Läst 2015-05-04</ref> i samband med detta års ETA-auktion

Referenser

<references />