Actions

Böp

From Chalmers Robotics

Revision as of 23:30, 14 May 2015 by Sterna (talk | contribs) (Ursprung)

Böp är ett ord som används på Chalmers Robotförening och även ETA för att beskriva elektronik. Ordet kommer ursprungligen från ETA och omnämns i beskrivningar av t.ex. auktions-artiklar.

Betydelse

Böp - Benämning på teknik (i synnerhet elektronik) som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

  • Gammal
  • Stor
  • Onödig
  • Ineffektiv
  • Okänd funktion

Böp är besläktat med det skånska ordet mög, men beskriver primärt teknik och kan även vara menad som någonting positivt. Även kod kan vara böp.

Ursprung

  • Vartifrån ordet kommer ifrån exakt är oklart, men det omnämns så tidigt som 2003 i samband med detta års ETA-auktion [1]
  • Vidare finnes det ännu tidigare enligt ordboken på basvraks wiki (en wiki om Datateknologsektionen på Chalmers). Enligt denna förekom böp så pass tidigt som 1994 [2]. Där benämns böp som en stor pryl som är svår att manupilera.