Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101 Difference between revisions of "Byggbeskrivning introARM" - Chalmers Robotics
 Actions

Difference between revisions of "Byggbeskrivning introARM"

From Chalmers Robotics

(Del 2)
(Del 2)
Line 152: Line 152:
 
| 10k resistor
 
| 10k resistor
 
| 2
 
| 2
| R15,R13
+
| R15, R13
 
|-
 
|-
 
| 100R resistor
 
| 100R resistor
 
| 2
 
| 2
| R12,R14
+
| R12, R14
 
|-
 
|-
 
| Reflexdetektor
 
| Reflexdetektor
 
| 2
 
| 2
| REF1,REF2
+
| REF1, REF2
 
|-
 
|-
 
| Stor keram 10uF
 
| Stor keram 10uF
 
| 2
 
| 2
| C19,C20
+
| C19, C20
 
|-
 
|-
 
| Liten Keram 100nF
 
| Liten Keram 100nF

Revision as of 22:34, 26 November 2013

Den här bygg-guiden till IntroARM är uppdelad i delar, varje del kommer innehålla två moment, ett lödning- och byggmoment samt ett programeringsmoment.

Byggmomentet involverar framförallt lödning men även lite skruvande och pressande. Vidare så ger kittet endast den elektriska och mekanska grunden och sedan är det upp till dig att lägga till din personliga finish.

Programmeringen under konstruktionen involverar framförallt att ladda upp ett färdigt program till microkontrollern som möjliggör testning av de komponenter som monterades i det tillhörande lödningsmomentet. Men vi ser gärna att ni lär er en liten del programmering i varje steg och kommer därför försöka förbereda några enkla övningar och länka till lämpliga läroresurser. Annars kan det lätt bli för mycket att ta in när du väl börjar programmera.

Förberedelser Montering

Rekommenderat är att du skriver ut komponentkartorna till varje steg då det är lättare att hitta var vilka komponenter skall sitta med hjälp av dem.

Nödvändig utrustning

 • Dator med en ledig usb-port
 • Lödstation
 • Lödtenn (Använd blyat lödtenn, då blyfritt är hälsofarligt)
 • Flussmedel är rekommenderat, men inte helt nödvändigt
 • Pincett
 • Avbitartång
 • Värmepistol, Varmluftsstation, Ciggaretttändare eller Lödstationen (för krympslangen)
 • Liten kryssmejsel
 • Någonting att hålla fast kretskortet med under lödningen
 • Multimeter rekommenderas till felsökning

Del 1

Del 1 är framförallt mikrokontrollerns kringkomponenter, kraftförsörjning och grundläggande funktioner som indikatorleds och användarknappar. Här ingår även den krets som styr bootloadern som används för programmering. De komponenter som behövs till denna del kan ses i tabell 1 nedan.

Del 1 Montering

Viktiga saker att tänka på när du löder detta moment är följande: LED1 - LED7 är lysdioder och har därmed polaritet, dvs att det spelar roll åt vilket håll de sitter åt. På LEDsen så finns det på ena kortänden lite grönt på ovansidan som markerar katoden (minus). På undersidan av leden så varierar det hur det är markerat, men generellt så är det en grön pil mot katoden eller ett streck med en klump på katodsidan. Katoden är markerat med ett dubbelsträck på komponentavtrycket på kretskortet.
TODO: Infoga bilder

D1 är en vanlig diod och har även den polaritet, katodsidansidan är i detta fall markerad med ett svagt grått streck på ovansidan. Denna markering skall matchas mot dubbelstreket i komponentavtrycket.
TODO: Infoga bilder

C1, C7 och C15 är tantalkapacitatorer och även dessa har polaritet. Komponenterna skall monteras med det bruna strecket mot det breda stecket utanför komponentens avtryck.
TODO: Infoga bilder

Hålmonterade:

 • Stiftlister
 • Knappar
 • Kristall

100nF-kondensatorerna är gula och saknar polaritet
10uF-kondensatorerna är bruna och saknar polaritet
18pF-kondensatorerna är gråa och saknar polaritet

10kOhms-motstånden kan kännas igen på att det står 103 på dem(detta står för 10*10³)
100Ohms-motstånden kan kännas igen på att det står 101 på dem(detta står för 10*10¹)
3k3Ohms-motstånden kan kännas igen på att det står 332 på dem(detta står för 33*10²)

Komponentlista del 1

Komponent Antal Referens
Mikrokontroller 1 (färdigmonterad) U2
Switchregulator (3.3V) 1 (färdigmonterad) U1
Stor keram 10uF 5 C2, C3, C4, C5, C13
Liten Keram 100nF 7 C6, C8, C9, C10, C11, C12, C14
Tantal, 100uF, 10V 3 C1, C7, C15
Lastkapacitans Kristall 18pF 2 C16, C17
10k resistor 2 R6, R11
3k3 resistor 1 R9
100R resistor 8 R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8, R10
Mosfet (P-kanal) 3 Q1, Q2, Q3
LED Grön 4 LED1, LED3, LED5, LED7
LED Röd 3 LED2, LED4, LED6
Induktor (switchregulator) 1 L1
Diod 1 D1
Kristall 8 MHz 1 X1
Stiftlist (1x2) 1 P1
Stiftlist vinklad (1x4) 1 P2
Knappar, små 3 SW1, SW2, SW3


Testning

När alla komponenter ovan är monterade är det dags att testa. Rekommenderat är följande procedur:

 • Ifall du har en multimeter, använd den och mät resistansen mellan V+ och GND, samt mellan VCC och GND. Där bör det inte vara någon nämnvärd kontakt (flertalet kohm).
 • Koppla in batteriet på Vin (precis bredvid buzzern). Tänk på att koppla åt rätt håll. Svart mot GND och röd mot Vin. Nu ska LED1 (power) börja lysa. Ifall den inte gör det, koppla snabbt ur

Komponentlista

File:Dellistor.ods.zip

Del 2

Komponent Antal Referens
H-brygga, DRV8833 1 (färdigmonterad) U3
10k resistor 2 R15, R13
100R resistor 2 R12, R14
Reflexdetektor 2 REF1, REF2
Stor keram 10uF 2 C19, C20
Liten Keram 100nF 1 C18
Micro metal gear, 100:1 HP 2
Motorbrackets, par 1
Hjul, par 1
Stiftlist (1x2) 2 P3, P4

Del 3

Komponentlista del 3

Komponent Antal Referens
IMU 1 (färdigmonterad) U4
10k resistor 4 R17,R19,R21,R27
3k3 resistor 3 R21,R34,R35
100R resistor 8 R16,R18,R22,R23,R24,R25,R26,R28
22R resistor 4 R29,R30,R31,R32
Stor keram 10uF 4 C27,C28,C29,C30
Liten Keram 100nF 1 C21,C22,C23,C24,C25,C26,C31,C32,C33,C34
IR-mottagare 4 IRMOT1,IRMOT2,IRMOT3,IRMOT4,IRMOT5
IR-LED 4 LED8, LED9, LED10, LED11
Reflexdetektor 2 REF3,REF4
Mosfet (P-kanal) 1 Q4
Krympslang X mm 4


Del 4

Komponentlista del 4

Komponent Antal Referens
Buzzer 1 SP1
Mosfet (P-kanal) 1 Q5
Stor keram 10uF 3 C37,C38,C40
Liten Keram 100nF 2 C35,C36
Tantal, 100uF, 10V 1 C39
SD-sockel 1 U5

Del 5

VIKTIGT! Montera enbart dessa stiftlister vid behov, de kommer att vara ivägen för batteriet. Vid normalt användande behövs de ej.

Komponentlista del 5

Komponent Antal Referens
Stiftlist (1x2) 2 P5, P6
Stiftlist (1x4) 1 P7
Stiftlist (1x5) 2 P8, P9
Stiftlist (1x8) 1 P10


Kopplingsschema

File:IntroARM2012v2.pdf

Komponenters placering på PCB

ComponentMapP1.png
ComponentMapP2.png