Actions

Help

Editing

From Chalmers Robotics

Revision as of 22:01, 16 August 2014 by Sterna (talk | contribs) (Punktlistor)
 • För att editera en artikel väljer du Redigera (högst upp till höger). Du kan också välja att redigera enbart vissa stycken i en artikel.
 • För att starta upp en ny artikel; Skriv in vad den ska heta i sökrutan, klicka gå till och välj: Skapa sidan "exempel" på denna wiki!
 • Du formaterar text och tabeller i form av Wiki-syntax, du kan aktivera en WYSIWYG-editor genom att klicka på [Grafiskt läge].
 • Wikin har ett inbyggt versionhanteringssystem där man kan se vem, som gjorde vad och när.

Rubriker

=Rubrik 1=
==Rubrik 2==
===Rubrik 3===
====Rubrik 4====

Textformatering

Undersruket

<u>Underline</u>

Underline

Genomsruket

<s>Underline</s>

Underline

Kursiv

''italic''

italic

Fet

'''bold'''

bold

Punktlistor

*Första punkten
*Andra punkten
**Underpunkt
*Tredje punkten
 • Första punkten
 • Andra punkten
  • Underpunkt
 • Tredje punkten


Upphöjt och nedsänkt

 • The Manual of Style prefers the x<sub>1</sub> format.
 • The latter methods of sub/superscripting cannot be used in the most general context, as they rely on Unicode support which may not be present on all users' machines. For the 1, 2, 3 superscripts, it is nevertheless preferred when possible (as with units of measurement) because most browsers have an easier time formatting lines with it.
Description What you type What it looks like

Subscripts

x<sub>1</sub> x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> or

x&#8320; x&#8321; x&#8322; x&#8323; x&#8324;

x&#8325; x&#8326; x&#8327; x&#8328; x&#8329;

x1 x2 x3 or

x₀ x₁ x₂ x₃ x₄

x₅ x₆ x₇ x₈ x₉

Superscripts

x<sup>1</sup> x<sup>2</sup> x<sup>3</sup> or

x&#8304; x&sup1; x&sup2; x&sup3; x&#8308;

x&#8309; x&#8310; x&#8311; x&#8312; x&#8313;

x1 x2 x3 or

x⁰ x¹ x² x³ x⁴

x⁵ x⁶ x⁷ x⁸ x⁹

Combined

&epsilon;<sub>0</sub> = 8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup> C&sup2; / J m

1 [[hectare]] = [[1 E+4 m&sup2;]]

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m

1 hectare = 1 E+4 m²

Numrerad lista

#Första
#Andra
##Andra.Första
#Tredje
#:Fortsätter på tredje raden
#Fjärde
 1. Första
 2. Andra
  1. Andra.Första
 3. Tredje
  Fortsätter på tredje raden
 4. Fjärde

Paragrafer

Första paragrafen kommer här.

Andra paragrafen kommer efter en tomm rad.

Första paragrafen kommer här.

Andra paragrafen kommer efter en tomm rad.

Radbrytningar

Nu kommer det en radbrytning<br>Som HTML

Nu kommer det en radbrytning
Som HTML

Horizontel linje

----

Indentering

: Single indent
:: Double indent
::::: Multiple indent
Single indent
Double indent
Multiple indent

Länkar

Det finns tre typer av länkar:

 • Interna - länkar till artiklar
[[Rulle]]

Rulle

 • Externa - länkar till hemsidor utanför Wiki'n
[http://www.exempel.se/test/index.htm Exempels hemsida titel]

Exempels hemsida titel

 • file:// - länkar till filer och mappar lokalt
<html><a href="file:///x:/customers/cust1" target="_blank">x:\customers\cust1</a></html>

<html><a href="file:///x:/customers/cust1" target="_blank">x:\customers\cust1</a></html>

Bilder

Så här lägger du in en bild i en artikel:

 1. Ladda upp en bild
  1. Ladda först upp en bild genom Vertygslådan (Till vänster)->Laddda upp fil Special:Uppladdning
  2. Under Filbeskrivning->Nytt filnamn anger du vad filen ska heta på servern, det är detta filnamn du anger i Wiki-syntaxen för en bild
  3. Ange Filbeskrivning->Beskrivning så kan du ange sökbar text
 2. Infoga bilden i en artikel
[[File:Chalmers_Robotförening_Logotyp_148x160.png]]

Chalmers Robotförening Logotyp 148x160.png

Mer Wiki-bild-syntax:

 • Wiki-syntax med mer parametrar
[[File:Chalmers_Robotförening_Logotyp_148x160.png|thumb|120px|alt=Example alt text|Example caption]]
 • Du kan placera bilder på höger sida
[[Image:Chalmers_Robotförening_Logotyp_148x160.png|thumb|150px|right|The open end of a two-level autorack that is undergoing repairs.]]
 • Du kan placera bilder på höger sida med tillhörande text
[[Image:Chalmers_Robotförening_Logotyp_148x160.png|thumb|150px|right|The open end of a two-level autorack that is undergoing repairs.]]
{| 
|
 <font color=green>Most articles with multiple images----
 alternate sides, giving a more balanced
 and interesting appearance. → →</font>
|}
The open end of a two-level autorack that is undergoing repairs.
Most articles with multiple images----
alternate sides, giving a more balanced
and interesting appearance. → →
 • Bilder kan visas som små, men är klickbara och länkar till fullstorlek


Citat

Används för långa citat

<blockquote>
<p>And bring us a lot of horilka, but not of that fancy kind with raisins,
or with any other such things—bring us horilka of the purest kind, give us that
demon drink that makes us merry, playful and wild!</p>

<p>—[[Nikolai Gogol]], ''[[Taras Bulba]]''</p>
</blockquote>

And bring us a lot of horilka, but not of that fancy kind with raisins, or with any other such things—bring us horilka of the purest kind, give us that demon drink that makes us merry, playful and wild!

Nikolai Gogol, Taras Bulba

Tabell

{| class="wikitable"
|-
! Header 1
! Header 2
! Header 3
|-
| row 1, cell 1
| row 1, cell 2
| row 1, cell 3
|-
| row 2, cell 1
| row 2, cell 2
| row 2, cell 3
|-
| row 3, cell 1
| row 3, cell 2
| row 3, cell 3
|}
Header 1 Header 2 Header 3
row 1, cell 1 row 1, cell 2 row 1, cell 3
row 2, cell 1 row 2, cell 2 row 2, cell 3
row 3, cell 1 row 3, cell 2 row 3, cell 3

Math

Visa formler

<math>\alpha\,\!</math><br>
<math> f(x) = x^2\,\!</math><br>
<math>\sqrt{2}</math><br>
<math>\sqrt{1-e^2}</math><br>
<math>\sqrt{1-z^3}</math><br>

<math>\alpha\,\!</math>
<math> f(x) = x^2\,\!</math>
<math>\sqrt{2}</math>
<math>\sqrt{1-e^2}</math>
<math>\sqrt{1-z^3}</math>

Mer Math-syntax hittas här: http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Displaying_a_formula

Ren text

<pre>
Den rena texten
följt av     blanka och rad-
    brytningar..
Texten kommer visas i en streckad ruta.
<//pre> (det ska bara vara ett / som terminerar pre)

Code Higlighting

<syntaxhighlight lang="php">
<?php
  $v = "string";  // sample initialization
?>
html text
<?
  echo $v;     // end of php code
?>
</syntaxhighlight>
<?php
  $v = "string";  // sample initialization
?>
html text
<?
  echo $v;     // end of php code
?>

Mer syntax-språk:
http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SyntaxHighlight_GeSHi#Supported_languages

Mer Wiki-syntax

Mer Wiki-syntax hittar du genom att googla