Actions

Lödutrustning

From Chalmers Robotics

Som en del av den utrustning som finns på CRF finns ett flertal lödstationer. Man kommer inte långt i elektronikens värld om man inte bemästrar konsten att löda. Det är dock inte så svårt att lära sig och det går ganska fort när man väl får upp farten.

Lödstationer på CRF

Tillbehör

Lödning

Hålmonterat

Hålmonterat, eller through whole på engelska, är en en teknik som inte rekommenderas när man arbetar med IC:s då det är svårt att löda så många pinnar. Om antalet pinnar i en komponent överstiger 2 så är den väldigt svår att löda av. Att löda hålmonterade komponenter är fortfarande en viktig del inom elektronikvärlden och krävs ibland av vissa komponenter så som grövre kontakter eller stiftlister.

Ytmonterat

SMD (Surface Mount Component), eller ytmonterade komponenter på svenska, är en teknik som används flitigt på CRF. Den ytmonterade tekniken är trots sitt skrämmande lilla format väldigt enkelt att löda och jobba med.

Tutorials och mer att läsa