Actions

Medlemmar

From Chalmers Robotics

Revision as of 08:45, 29 September 2014 by Sterna (talk | contribs) (Created page with "På denna sida samlar vi information om föreningens medlemmar och vad de kan. Tanken är att det ska vara en samlingsida för den kunskapsbas som finns inom föreningen och v...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

På denna sida samlar vi information om föreningens medlemmar och vad de kan. Tanken är att det ska vara en samlingsida för den kunskapsbas som finns inom föreningen och vem som innehar vilken kunskap, så att man vet vem man ska fråga om saker.