Actions

Nätverk

From Chalmers Robotics

Revision as of 12:56, 25 July 2017 by TimGremalm (talk | contribs) (Created page with "=Fysiskt nätverk= I vår lokal så har vi ett trådburet nätverk. Detta är distribuerat mellan patch-paneler och switchar runt om i lokalen. Det finns dokumenterat under v...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Fysiskt nätverk

I vår lokal så har vi ett trådburet nätverk. Detta är distribuerat mellan patch-paneler och switchar runt om i lokalen. Det finns dokumenterat under vår IT-wiki: http://it-wiki.crf/doku.php

Router

Vår router rullar på Gento Hardened. Den ruttar trafiken ifrån vårt inkommande nät ifrån Chalmers och vårt interna nätverk.

Roller:

  • DHCP-server
  • Router
  • Webserver IT-wiki
    • Endast IT-ansvariga har access
    • Går endast att komma åt internt på nätverket
  • Filserver

Accesspunkt RoboNet

Ihopkopplat med vårt trådbundna nätverk i lokalen.