Actions

Skrivare i A-huset

From Chalmers Robotics

Revision as of 20:08, 11 October 2013 by TimGremalm (talk | contribs) (Created page with "På Chalmers finns det stora skrivare som används av typ arkitekter. Dessa kan skriva ut papper som är 90cm breda och nästan hur långa som helst (ett antal meter utan prob...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

På Chalmers finns det stora skrivare som används av typ arkitekter. Dessa kan skriva ut papper som är 90cm breda och nästan hur långa som helst (ett antal meter utan problem). Dock kan även skriva ut på dessa, vilket är trevligt när man ska skriva ut stora planscher eller annat. Tyvärr kan det vara lite svårt att dels hitta vart skrivaren finns och dels hur man skriver ut på den. Därför finns denna guide.

Det finns flera stora skrivare av den här tyepn. Den ena är lite lättare att komma åt (den som finns vid soprummet, ungefär vid övergången mellan V-huset och A-huset). Den är dock lite drygare att använda (jag har själv aldrig lyckats bra med den, men vill man testa lyckan är det fritt fram). Dom flesta har dock access till det rummet, så det kan vara ett bra val. Den andra skrivaren är bättre, men ligger ganska undangömt. En guide för att hitta dit finns längre ner. Dock har du inte access till det rummet om du inte läser på A. Därför måste du ta dig in där innan kl 17.00, då det låses. I vilket fall är den skrivaren jag rekommenderar.

Notera: Att skriva ut kostar 60 printerkvota per meter, men ingen använder väl ändå den till annat?

Att hitta rummet

 • Gå in i A-huset via huvudingången
 • Gå till vänster och över ljusgården
 • Gå in till trapphuset i det vänstra hörnet från ingången sett
 • Gå upp en våning
 • Gå in genom dörren till höger
 • Fortsätt till höger i korridoren, förbi några toaletter
 • Hitta rummet på vänster sida som har en kortläsare

Att printa

 • Ha dokumentet i PDF och se till att ha gjort den i rätt storlek
 • Öppna dokumentet på datorn som står i rummet med Adobe Reader
 • Välj rätt printer (den heter typ a-2234-plotX, där X är 1 eller 2).
 • Välj settings-> advanced
 • Välj paper till Custom Post-Script och ställ in storleken samt Short edge first. Kom ihåg att sätta bredden till max 900mm. Den kommer att magiskt rotera allt.
 • Starta utskriften (datan kommer nu att skickas till skrivaren)
 • Man kan se visst mått av progress på själv skrivaren. Detta kan vara bra att kontrollera.
 • Be