Vill du lära dig arbeta i ett modernt CAD-program samt lära dig grunderna i ny tillverkningsteknik?

Vi håller nu 4 föreläsningar om 2 timmar samt efterföljande 2 timmar handledning/workshop i Chalmers Robotförenings lokal. Vi går igenom mjukvaran Fusion 360, ett kraftfullt men användarvänligt program som gjort för uppfinnare, makers, robotbyggare och småföretagare.

Föreläsningarna börjar klockan 15.00 och handledningen avslutas klockan 19.00.

Föreläsningarna behandlar:

* Lördagen den 12:e mars: Grundläggande metodik och konstruktion med CAD. Denna föreläsning kommer vända sig till de som aldrig tidigare använt datorhjälpmedel för konstruktion och kommer gå igenom grunderna. Lämpligt om du aldrig använt CAD-mjukvara eller om du endast använt Rhino, 3ds Max eller liknade.

* Lördagen den 19:e mars: Vi börjar med att gå igenom skillnader och likheter mellan olika CAD-mjukvaror med fokus på migration till Fusion 360. Lämpligt om du var på första föreläsningen eller om du har erfarenhet av CAD men inte av Fusion 360. Vi kommer också att gå in på lite mer avancerade funktioner i Fusion 360.

* Söndagen den 3:e april: Vi börjar med grunderna i konstruktion för tillverkning och stampar av med hur du kan använda CAD för att tillverka din geometri i 3D-skrivare och laserskärare. Vi går igenom vad man måste tänka på vid additiv tillverkning och avslutar med en snabbgenomgång av de vanligaste programmen för beredning för 3D-utskrift.

* Söndagen den 10:e april: Här behandlar vi avverkande bearbetning i CNC-fräs. Fusion 360 har en integrerad CAM(Computer Assisted Manufacturing) modul och vi går igenom grunderna för hur man bör konstruera sin detalj för att den skall gå att tillverka med fräs.

Kontakt

För generella ärenden: info@chalmersrobotics.se

 

Personuppgifter

För information om personuppgifter se Om eller läs direkt här. (Management of personal data)

Besöksadress

Chalmers Robotförening
Sven Hultins gata 8
412 58 Göteborg
Google Maps

Postadress

Chalmers Robotförening
Teknologgården 2
412 58 Göteborg